Fertico Berry

Feed 'n Forget

FERTICO BERRY

FERTICO BERRY je đubrivo za ishranu zasada jagodičastog voća (jagoda, malina, kupina i borovnica) na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Formulacija đubriva je u potpunosti prilagođena navedenim biljnim kulturama i pruža im optimalne količine hraniva tokom rasta, plodonošenja i sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, biljne kulture, kao i od uslova gajenja, preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.

Pakovanja: 500 g, 2 kg i 10 kg.