Fertico Green

Organsko-neorgansko đubrivo

FERTICO GREEN

FERTICO GREEN je organsko-neorgansko NPK tečno đubrivo namenjeno za ishranu lisnatog ukrasnog bilja, fikusa, difenbahija, filodendrona, krotona i ostalog lisnatog bilja. Sadržaj NPK elemenata stimulativno utiče na rad lisne mase. Primenom ovog hraniva dobija se zdrava i vitalna lisna masa, intenzivnog hlorofila. Organska komponenta (huminske kiseline) intenzivira unos hraniva, vitalnost biljaka i njihovu tolerantnost na stresne uslove. FERTICO GREEN se primenjuje od početka pa sve do kraja vegetacije, zalivanjem prema priloženom uputstvu. Tokom mirovanja biljke prihranjivati jednom mesečno.

Pakovanja: 250 ml i 500 ml.


  • Prirhanjivanje: tokom intenzivne vegetacije na svakih 10-14 dana.
  • Doziranje: zapreminu oznaenog dela dozirke đubriva pomešati u 5 litara vode i zalivati biljke.