Fertico Rose

Organsko-neorgansko đubrivo

FERTICO ROSE

FERTICO ROSE je organsko-neorgansko NPK tečno đubrivo za ishranu ruža. Svojim sastavom utiče na intenzivno cvetanje i dug život cvasti. Pored NPK komponente sadrži i visoku količinu magnezijuma, neophodnog za metabolizam ruža i boju cvetnica. Organska komponenta (huminske kiseline) intenzivira unos hraniva, vitalnost biljaka i njihovu tolerantnost na stresne uslove. FERTICO ROSE se primenjuje od početka pa sve do kraja vegetacije, zalivanjem prema priloženom uputstvu.

Pakovanje: 500 ml.


  • Prirhanjivanje: tokom intenzivne vegetacije na svakih 10-14 dana.
  • Doziranje: zapreminu oznaenog dela dozirke đubriva pomešati u 5 litara vode i zalivati biljke.