Fertico Tomato

Feed 'n Forget

FERTICO TOMATO

FERTICO TOMATO je đubrivo za ishranu zasada paradajza na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim feno fazama rasta, nakon presađivanja pa sve do sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja, preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.

Pakovanja: 5 lit, 10 lit i 20 lit.